Voor Auteurs

Richtlijnen voor auteurs

E&M publiceert originele artikelen over de ethische dimensie van maatschappelijke thema’s. Daarnaast worden er ook themanummers en discussiefora gepubliceerd. Aan E&M aangeboden artikels worden ter blinde beoordeling voorgelegd aan minstens twee deskundigen.

Voor meer informatie contacteer de redactie.

Algemeen:

 • Zend de tekst in Word-formaat als bijlage bij een e-mail gericht aan: Erik.Weber@UGent.be.
 • Voeg als onderwerp toe “Ethiek en Maatschappij”
 • Vermeld op een apart blad de auteursgegevens: Naam, functie, (werk)adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Bladformaat A4, standaardinstellingen, Times New Roman, 12 pt., regelafstand 1,5.
 • Vermijd opmaakcodes (opmaakstijlen) en gebruik overal platte tekst.
 • Plaats de naam van de auteur (12 pt.) onder de titel (14 pt., vet), beide gecentreerd en met één regel tussen; laat vervolgens twee regels tussen voor de aanvang van de eigenlijke tekst.
 • Gebruik cursief voor het benadrukken van woorden of tekstonderdelen; gebruik in de tekst bij voorkeur geen vet (wel bij titels) of onderlijnd.

Abstract

 • Voeg een Engelstalige Abstract toe van maximaal 200 woorden.

Paragrafen en alinea’s:

 • Laat witregels tussen grotere gehelen of paragrafen (waana je aan de marge begint), en begin een nieuwe regel om daarbinnen alinea’s aan te geven (waarbij je met een ‘tab’ begint).

Titels:

 • In titels en tussentitels bij voorkeur geen verwijzing naar een noot aanbrengen.
 • Titels en tussentitels worden niét genummerd, maar onderscheiden door hun opmaak en door voor elke titel het niveau aan te geven als volgt: [N1] (titel in vet, één witregel voor en na), [N2] (titel in vet en cursief, één witregel voor), [N3] (titel in cursief, één witregel voor). Maximaal drie titelniveau’s.
 • Titels en tussentitels niet in hoofdletters.
 • De tekst niet met een (tussen)titel (bijvoorbeeld ‘Inleiding’) beginnen.
 • Gebruik aansprekende en korte (tussen)titels.

Citaten:

 • Gebruik “dubbele aanhalingstekens” voor kortere citaten in de tekst (niet cursiveren).
 • Langere citaten worden tussen twee witregels geplaatst, en springen rechts in.
 • Voor citaten binnen citaten worden ‘enkele aanhalingstekens’ gebruikt.

Voetnoten:

 • Gebruik genummerde voetnoten (1, 2, 3, etc.), geen eindnoten. Wees spaarzaam met voetnoten.
 • Voetnootnummering in superscript, plaatsing vóór een (punt)komma, maar ná een punt.

Verwijzingen en Bibliografie:

 • Gebruik het Auhor-Date systeem van de Chicago Manual of Style
 • Voeg aan het einde van de tekst een lijst met geraadpleegde werken toe onder het kopje ‘Bibliografie’
 • Stel de bibliografie op conform de voorbeelden hieronder

Bibliografische voorbeelden:

 • Boeken:

Enkele auteur

Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin.

(Pollan 2006, 99–100)

Twee of meer auteurs

Ward, Geoffrey C., en Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf.

(Ward, Kemp en Burns 2007, 52)

 • Bij meer dan drie, lijst enkel de eerste op, gevolgd door et al.

(Barnes et al. 2010)

 • Hoofdstuk uit boek

Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” In Anthropology and Global Counterinsurgency, red. John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, en Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press.

(Kelly 2010, 77)

 •  Tijdschriftartikel – Print versie

Bij de in-tekst vermelding voeg je de pagina of het paginabereik toe waarnaar je verwijst. In de bibliografie vermeld je het volledige paginabereik.

Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104:439–58.

(Weinstein 2009, 440)

 • Tijdschriftartikel – online tijdschrift

Voeg de DOI (Digital Object Identifier) indien beschikbaar. Indien dit niet beschikbaar is, vermeld dan de URL en datum van raadpleging.

Kossinets, Gueorgi, en Duncan J. Watts. 2009. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115:405–50. Geraadpleegd op 28 maart, 2010. doi:10.1086/599247.

(Kossinets en Watts 2009, 411)

 • Dagblad- of Magazineartikel

Mendelsohn, Daniel. 2010. “But Enough about Me.” New Yorker, January 25.

(Mendelsohn 2010, 68)

 • Thesis of dissertatie

Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago.

(Choi 2008)

 • Conferentiepaper

Adelman, Rachel. 2009. “‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Paper gepresenteerd op de Annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24.

(Adelman 2009)

 • Website

Google. 2009. “Google Privacy Policy.” Geraadpleegd op 22 april 2010. http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.
(Google 2009)