Over E&M

Ethische discussies zijn van levensbelang voor elke samenleving. Al sinds 1998 biedt Ethiek &  Maatschappij een kwaliteitsvol Nederlandstalig academisch platform om ethische thema’s en hun maatschappelijke dimensie kritisch uit te diepen en door te denken. Ethiek en waardeonderzoek kunnen op een steeds grotere belangstelling rekenen van wetenschappers uit verschillende disciplines en van geïnteresseerden in diverse vakgebieden. E&M wenst deze multidisciplinaire en pluralistische benadering te ondersteunen en promoten.

E&M publiceert originele artikelen over de ethische dimensie van maatschappelijke thema’s. Daarnaast worden er ook themanummers en discussiefora gepubliceerd. Aan E&M aangeboden artikels worden ter blinde beoordeling voorgelegd aan minstens twee deskundigen. Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar en wordt gepubliceerd door Academia Press.

Hoofdredacteur: Tom Claes (UGent)

Kernredactie: Kjell Bleys (UGent), Johan Braeckman (UGent), Gily Coene (VUB), Tom Claes (UGent), Ignaas Devisch (UGent en HoGent), Patrick Loobuyck (UA), Jeroen Van Bouwel (UGent), Sofie Vercoutere (UGent), Jan Verplaetse (UGent)

Redactiesecretariaat: Sofie Vercoutere (UGent), Kjell Bleys (UGent)

Redactieraad: Veit Bader (Universiteit van Amsterdam, NL), Bob Brecher (University of Brighton, UK), Ronald Commers (UGent), Peter Derkx (Universiteit voor Humanistiek, NL), Delphine De Smet (UGent), Katrien Devolder (UGent), Jurgen De Wispelaere (Université de Montréal, CA) Farah Focquaert (UGent), Frans Jacobs (Universiteit van Amsterdam, NL), Barbara Rose Johnston (Michigan State University, USA), Harry Kunneman (Universiteit voor Humanistiek, Utrecht, NL), Will Kymlicka (Queen’s University in Kingston, CA), Willem Lemmens (UA), Alain Lipietz, Chia Longman (UGent), Dominique Méda (L’Université Paris Dauphine, FR), Heidi Mertes (UGent ), Freddy Mortier (UGent), Philippe Van Parijs (Université Catholique de Louvain), Guido Pennings (UGent), Rik Pinxten (UGent), Veerle Provoost (UGent), An Ravelingien (UGent), Stefan Rummens (KULeuven), Valérie Smet (UGent), Sigrid Sterckx (UGent), Jean Paul Van Bendegem (VUB), Sawatri Saharso (Universiteit Twente, Nederland), Maureen Sie (Erasmus Universiteit, Rotterdam, NL), Petra Van Brabant (UGent), Wim Vandekerckhove (University of Greenwich, UK), Christien Van Den Anker (University of the West of England, UK), Marc Vandenbossche (VUB), Dirk Verhofstadt (UGent), Etienne Vermeersch (UGent), Erik Weber (UGent).

ISSN nummer: 1373-0975