Over E&M

Ethische discussies zijn van levensbelang voor elke samenleving. Al sinds 1998 biedt Ethiek & Maatschappij een kwaliteitsvol Nederlandstalig academisch platform om ethische thema’s en hun maatschappelijke dimensie kritisch uit te diepen en door te denken. Ethiek en waardenonderzoek kunnen op een steeds grotere belangstelling rekenen van wetenschappers uit verschillende disciplines en van geïnteresseerden in diverse vakgebieden. Ethiek &Maatschappij  wenst deze multidisciplinaire en pluralistische benadering te ondersteunen en promoten.

Het tijdschrift publiceert originele artikelen over de ethische dimensie van maatschappelijke kwesties. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar en wordt gepubliceerd door de Vakgroep Wijsbegeerte & Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Er zijn nummers met losse bijdragen en themanummers. Aan Ethiek & Maatschappij aangeboden artikels worden ter blinde beoordeling voorgelegd aan minstens twee deskundigen.

Hoofdredacteurs: Farah Focquaert (UGent) & Erik Weber (UGent)

Redactieraad: Johan Braeckman (UGent), Tom Claes (UGent), Gily Coene (VUBrussel), Farah Focquaert (UGent), Patrick Loobuyck (UAntwerpen & UGent), Veerle Provoost (UGent), Katrien Schaubroeck (UAntwerpen), Kristof Van Assche (UAntwerpen), Jeroen Van Bouwel (UGent), Yoni Van Den Eede (VUBrussel), Jan Verplaetse (UGent) en Erik Weber (UGent).

ISSN nummer: 1373-0975

Ethiek & Maatschappij wordt uitgegeven met financiële steun van de Universitaire Stichting.