Jg 13, n° 4 – 2010

Themanummer – Naar een ethische beleidsvisie met betrekking tot personen met een handicap of functiebeperking

samengesteld door Gily Coene en Kristof Uvijn

Artikels

Coene, Gily en Kristof UvijnInleiding: Naar een ethische beleidsvisie met betrekking tot personen met een handicap of functiebeperking”, 3-6

Wuyts, BenBeeldvorming en participatie van mensen met een handicap: een historisch perspectief in de West-Europese samenleving”, 7-28

Demuijnck, Geert en Christine Le ClaincheWat zijn we verplicht aan personen met een handicap: theoretische disputen en gedeelde intuïties”, 29-52

De Wispelaere, Jurgen en David CasassasHandicap, vrijheid en overheersing: een republikeins perspectief op het gehandicaptenbeleid”, 53-78

Claes, Lien, Griet Roets, Gily Coene en Geert Van HoveRecht op geestelijke gezondheidszorg voor personen met een verstandelijke beperking: onnodig controversieel?”, 79-98

De Clerck, Goedele A.M.Het emancipatieproces van de Vlaamse dovengemeenschap: identiteitsdynamieken vanuit een transnationaal perspectief en een vraag naar de erkenning van dove kennis- en leervormen”, 99-120

Cnockaert, R., M. De Smet, M. Caemerlinck, L. Thienpondt, G. De Snerck, K. Demunck, N. Heurckmans, K. Leyman, M. Verstichele, H. Casman, C. Andries, L. De Smet en G. Van HoveStuderen met een functiebeperking in het Vlaamse Hoger Onderwijs: een exploratieve studie naar de beleving van (oud)studenten in drie Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs”, 121-140

Sorée, VivianeHet Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap als sleutel tot meer kwaliteit van bestaan”, 141-161

Raes, KoenDe rationalisering van onze leefwereld en personen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte. Een summiere verkenning”, 162-169

<< vorige << archief >> volgende >>